Vrije advocaatkeuze

Veel mensen weten niet dat een rechtsbijstandsverzekeraar (zoals bijvoorbeeld DAS, ARAG, SRK, Unive, Achmea etc.) verplicht is om de kosten van een zelf gekozen advocaat te vergoeden. Dit volgt uit uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Vanaf begin 2016 geldt dit ook voor procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, zoals bezwaarprocedures tegen de overheid (zoals bijvoorbeeld de gemeente, belastingdienst of het UWV) of procedures bij de kantonrechter (over bijvoorbeeld ontslagzaken of over huurrecht)


Rechtsbijstandsverzekeraars wijzen klanten niet actief op de mogelijkheid om zelf een advocaat te mogen kiezen omdat het ten koste gaat van het verdienmodel. Het recht op vrije advocaatkeuze is overigens wel in alle polisvoorwaarden te vinden.

Wij zijn echter van mening dat deze informatie onder een breed publiek bekend moet zijn omdat rechtszoekenden vaak beter af zijn met een advocaat dan met de jurist van de verzekeraar. Reden hiervoor is dat de (doorgaans algemene) jurist van de verzekeraar vaak minder kennis van zaken heeft dan een gespecialiseerde advocaat en tevens heeft de verzekeraar een eigen belang om zo weinig mogelijk kosten te maken als er een beroep op de verzekering wordt gedaan.

Gevolg is dat vaak bij aanmelding van een geschil direct wordt gezegd dat de zaak kansloos is of geprobeerd wordt om de klant tot een (ongunstige) schikking te verleiden. Intakemedewerkers van verzekeraars krijgen vaak een bonus op basis van het aantal afgehandelde aanmeldingen en heeft zodoende ook een eigen belang. Een advocaat behartigt daarentegen alleen uw belangen.

Het televisieprogramma RADAR heeft onlangs uitgebreid aandacht besteed aan de misstanden rondom rechtsbijstandsverzekeringen:

Kies zelf uw eigen advocaat

Kies zelf uw eigen advocaat Als u gebruik wilt maken van uw recht op vrije advocaatkeuze, is het belangrijk dat u eerst contact met deze advocaat zoekt om een inschatting van uw probleem te maken. Bij een inschatting dat u een kansrijke zaak heeft, kan de advocaat de zaak voor u aanmelden bij de verzekeraar en uw probleem direct in juridisch relevante termen verwoorden.

Voor het vinden van echt gespecialiseerde advocaten verwijzen wij naar de websites www.legem.nl (alle soorten zaken) of www.bezwaardesk.nl (speciaal voor geschillen rondom uitkeringen). U weet dan zeker dat u waar krijgt voor uw betaalde premie!

Second opinion

Wanneer u zelf contact hebt gehad met uw rechtsbijstandsverzekering en u bent het niet eens met het oordeel dat er geen dekking is of dat de zaak kansloos is, dan kunt u, op kosten van de verzekeraar, een second opinion aanvragen bij een advocaat naar keuze. Als deze advocaat tot een andere conclusie komt dan de verzekeraar, dan kunt u de zaak toch door laten gaan op kosten van de verzekeraar (overigens niet bij de advocaat die de second opinion heeft gegeven).

Ook voor een second opinion kunt u zelf uw advocaat kiezen. Wij verwijzen naar de websites www.legem.nl (alle soorten zaken) of www.bezwaardesk.nl (speciaal voor geschillen rondom uitkeringen)